خدمات اسنادی

خدمات اسنادی

جابجایی و تحویل اسناد حمل در کمترین زمان ممکن اغلب یکی از حساس ترین عوامل جهت انجام به موقع تشریفات گمرکی برای تمامی کالاها چه کالاهای پروژه ای و چه کالاهای معمولی می باشد. از این نظر یکی از ویژگی های این شرکت ارائه کلیه خدمات و سرویس های اسناد حمل برای تمامی شرایط می باشد. لذا این ویژگی این امکان را به ما می دهد تا نحوه ارسال اسناد و تحویل آن را به مراجع ذی صلاح تحت کنترل خود داشته باشیم و از اتلاف وقت تا حد امکان جلوگیری نمائیم . میتوان به بخشی از سرویس های قابل ارائه از طریق این شرکت به شرح ذیل اشاره نمود:

  • - انجام کلیه خدمات بانکی جهت گشایش اعتبارات اسنادی
  • - ترجمه کلیه متون به تمامی زبان های خارجی
  • - تهیه تمامی فرمت های اسناد حمل از جمله فاکتور, لیست بسته بندی , گواهی مبدا , گواهی رسید کالا توسط شرکت حمل و نقل و رسید تحویل کالا بخشی از مدارک قابل تهیه توسط این شرکت می باشد
  • - تائید اسناد توسط اتاق های بازرگانی در کشورهای ثالث
  • - توزیع اسناد حمل در تمام نقاط دنیا