ترانزیت کالا

ترانزیت کالا

شرکت پیشرو ناوگان سیراف ارائه کننده کلیه خدمات و عملیات ترانزیت از طریق نمایندگان رسمی خود در تمام نقاط دنیا علی الخصوص از طریق ایران، کشورهای آسیایی میانه، روسیه ، ترکیه ، عراق و مناطق آزاد گمرکی در ایران به صورت زمینی ، دریایی، هوایی و ریلی و یا به صورت حمل های مرکب می باشد

  • - ترانزیت از بنادر و گمرکات ورودی به گمرک خانه های داخلی
  • - ترانزیت به مناطق آزاد و ویژه
  • - ترانزیت به حوزه کشورهای مشترک المنافع
  • - ترانزیت به کشورهای منطقه قفقاز
  • - ترانزیت به روسیه
  • - ترانزیت به ترکیه
  • - ترانزیت به عراق